De slechte grappen van vandaag

Quote van de dag

  • “Als er geen vrouwen bestonden, had al het geld in de wereld geen enkele betekenis.”
  • “Het bestbewaarde geheim: een genie zijn en het als enige weten”
  • “Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen.”
  • “Opvoeden is: een nieuwe generatie proberen te vullen met de eigen vooroordelen.”
  • “Om je dromen waar te maken moet je wel eerst wakker worden”
  • “Goede tijden worden goede herinneringen. Slechte tijden worden goede lessen.”
  • “Het menselijk verstand heeft grenzen, terwijl de menselijke domheid er geen heeft.”
  • “Geld is als een arm of been - gebruik het of verlies het.”
  • “Je huwelijksreis duurt de rest van je leven”
  • “Mijn vrouw zegt dat ik nooit naar ze luister... of zoiets”