Onderzoek wijst uit dat een snurkende partner super slecht voor je gezondheid is

Snurkt je partner de hele boel bij elkaar? Kan je soms gewoon absoluut niet slapen van zijn gesnurkt, of ben je er inmiddels helemaal aangewend? Onderzoek wijst uit dat een snurkende partner hartstikke slecht is voor jouw gezondheid. 

Imperial College London deed onderzoek naar welke invloed een snurker heeft op jouw bloeddruk. 140 respondenten uit vier verschillende landen die allemaal dichtbij een luchthaven woonden deden mee aan dit onderzoek. De onderzoekers onderzochten het effect van laagvliegende vliegtuigen op het slaapritme, maar kwamen tot hun verrassing er achter dat iemand die snurkt in dezelfde ruimte, een gelijke werking heeft als laagvliegende vliegtuigen. In beide gevallen steeg de bloeddruk namelijk ontzettend. 

De bloeddruk stijgt door het volume van het geluid, in dit geval een vliegtuig of een snurker. Hoe harder het geluid is, hoe hoger de bloeddruk is. Bij een te hoge bloeddruk kunnen gezondheidsproblemen ontstaan en ben je een risicofactor voor hard en vaatziekten.
Dus heb jij een hardere snurker naast je liggen, doe er wat aan, het gaat immers om je gezondheid.

Gepubliceerd op: 22 mei 2018

Tags